Comfort

Comfort

In een prettig klimaat presteert u optimaal. U wilt geen tocht, muffe lucht of onaangename temperatuur. Binnen de grenzen van de ARBO-wetgeving streeft u naar de beste situatie tegen acceptabele kosten.

De menselijke maat voor een prettig klimaat is soms moeilijk te meten, de technische randvoorwaarden echter wel. Onze expertise en support helpen u deze randvoorwaarden te realiseren.

Een comfortabel klimaat is voor elke situatie anders. Er spelen immers diverse factoren mee. Hierbij valt te denken aan de ruimte zelf; wat is de inhoud en oppervlakte bijvoorbeeld? Maar ook aan menselijke factoren, zoals het verlies van warmte door straling en verdamping. Wij nemen alle factoren mee bij het vaststellen van uw ideale binnenklimaat.

Zo beschikken wij over unieke rekenmodellen die alle facetten meenemen. Uiteraard blijft het niet bij het eenmalig instellen, maar doen wij ook het beheer van deze instellingen.

Een situatie kan altijd veranderen, wat invloed heeft op uw binnenklimaat. Wij zorgen voor up-to-date rapportages om zo direct te kunnen schakelen bij veranderingen.

Ventileren:

Verse en gezonde lucht is nodig om goed te kunnen functioneren. In Nederland brengen we veel van onze tijd door in huis, kantoor en bijvoorbeeld op school. Daar is de luchtkwaliteit helaas vaak niet op orde.

Isoleren is belangrijk om de energieverliezen te beperken, maar ventileren is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Goede ventilatie bevordert onze prestaties en verhoogt het comfort.

Door te isoleren en luchtdicht te bouwen kan vervuilde lucht onze gebouwen en woningen niet meer op natuurlijke manier verlaten. Om goed te ventileren is het daarom noodzakelijk een goede ventilatie voorziening aan te brengen. 

Verse lucht moet dan wel comfortabel worden binnengebracht. Dat doen we door luchtbehandeling.

Middels onze dienstverlening regelen wij deze systemen dusdanig in dat de werkelijke waarden overeenkomen met het ontwerp van de installatie en de lucht effectief word ingebracht en afgevoerd.