Support

Een comfortabele werkomgeving met een verantwoord energieverbruik en beheersbare kosten. Om dit te realiseren bent u veelal afhankelijk van architecten, adviseurs, leveranciers en velerlei (onder-)aannemers.

Onderhoud en aanpassingen laat u doen door uw onderhoudsadviseur of door marktpartijen op basis van een concurerende inschrijving.

Met praktische werkzaamheden helpen wij u, zoals met het inregelen van ventilatie-, verwarming- en koelinstallaties. Ook met het onderzoeken van uw klimaatklachten, het onderhouden van regeltechniek en gebouwbeheersystemen.

Verwarmen als het warm moet zijn en koelen bij koudevraag. Wij gaan voor praktische oplossingen. In de combinatie van al deze complexe processen ligt onze specialisatie.

Onze support stopt niet bij oplevering van een project. Het beheer van installaties is vaak nog belangrijker dan de oplevering zelf. Situaties veranderen en installaties veranderen niet automatisch mee. Denk aan het veelal thuiswerken van medewerkers. Een verwarming staat vaak ingesteld op een verwachtte bezetting in de ruimte. Nu is de bezetting verandert, echter verandert de instelling niet mee.

Dit is niet alleen zonde van de warmte, maar heeft ook effect op de kosten. KTD-Klimaatbeheersing denkt vooruit in wat het beste is voor de klant. Wij spelen dan ook direct in op (maatschappelijke) veranderingen en helpen u bij het juist instellen van installaties.

U krijgt nog steeds dezelfde kwaliteit, maar dan afgestemd op elke unieke situatie.

BRL 6000-21 beheer

KTD klimaatbeheersing is gecertificeerd voor het beheer van ondergrondse energieopslag van warmte en koude (WKO installaties) . Hierbij combineren wij onze kennis van de bovengrondse installaties om de energiestromen ondergronds te kunnen beheren en ondersteunen wij eindklanten met het handhaven van de vergunningsplicht.